Operaciona istraživanja

Poštovani studenti

Kako zbog novonastale situacije ne bismo zaostajali sa aktivnostima u okviru predmeta “Operaciona istraživanja”, u daljem radu ćemo paralelno sa oglasnom tablom koristiti i platformi za učenje na daljinu.

Molimo vas da se svi prijavite preko sledećeg linka https://canvas.instructure.com/enroll/RY9TWG (ukoliko ste se već prijavili, molimo vas da ignorišete ovu napomentu).

  • Svakog četvrtka do 22h, na ovoj stranici i na platformi Canvas moći ćete preuzeti predavanja i vežbe za tekuću radnu nedelju.
  • Ukoliko budete imali pitanja kontaktirajte profesora ili asistenta putem mail-a ili platforme Canvas.
  • Gordana Savić i Milan Radojičić će biti raspoloživi za on-line komunikaciju preko platforme Canvas ponedeljkom od 14-15h i petkom od 10:45-11h.

Predavanja:

Vežbe:

prof. dr Gordana Savić

dr Milan Radojičić

Predavanja i vežbe iz statistike za odseke VV, HK, PT, ML 02.04.2020.

Poštovani studenti, u prilogu su materijali za predavanja i vežbe za ovu nedelju.

prof. Svjetlana Janković Šoja